Michelin Certificaat

Van de Pol BV zet op advies van Michelin Belux Nv sterk in op een Multi-life bandenbeleid, waardoor de vrachtwagenbanden maximaal geherprofileerd en vernieuwd worden. Deze handelingen, wanneer uitgevoerd volgens de specificaties van Michelin, besparen natuurlijke rijkdommen en dragen bij aan een duurzaam transport.

Volgens interne evaluaties van Michelin is dit bandenbeleid bij de firma Van de Pol in het jaar 2021 goed voor een maximale besparing van 16,73 ton CO2.

Michelin Certificaat 2